Jak zmienia się wartość Twoich pieniędzy?

Wartość pieniądza w czasie nie pozostaje stała. Ten sam banknot, który dziś nosisz w portfelu za kilka, kilkanaście lat z pewnością będzie miał inną siłę nabywczą. Nawet drobne decyzje  dotyczące Twoich pieniędzy w przyszłości mogą okazać się znaczące.