Strona główna » Gwarancja czy rękojmia – jak wygrać reklamację?

Gwarancja czy rękojmia – jak wygrać reklamację?

gwarancja i rękojmia

Najczęściej składając reklamację na wadliwy produkt sięgamy po prawa przysługujące z tytułu gwarancji. Zapominamy przy tym, że poza gwarancją przyznaną przez producenta mamy jeszcze prawa przysługujące nam z tytułu rękojmi. Często to właśnie ta druga droga, choć niedoceniana, może okazać się skuteczniejsza w sporze ze sprzedawcą.

Za artykułu dowiesz się:

 • czym są i jak działają gwarancja i rękojmia;
 • jakie prawa przysługują z tytułu gwarancji, a jakie z tytułu rękojmi;
 • jakie są podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma formami zabezpieczenia praw konsumenta;
 • która forma dochodzenia swoich praw podczas reklamacji jest skuteczniejsza.

Zdarzyło Ci się kupić towar, który okazał się wadliwy i zmagać się ze sklepem, który nie chciał pozytywnie rozważyć reklamacji. Czasem znaczący wpływ na przebieg procesu reklamacyjnego ma świadomość Twoich praw. Otrzymany od sprzedawcy komunikat, że klient nie spełnił warunków gwarancji często zamyka sprawę. Mało kto pamięta o tym, że obok praw przysługujących nam z tytułu gwarancji w prawie cywilnym istnieje również instytucja rękojmi. Nakłada ona na sprzedającego zupełnie inną odpowiedzialność za towar niż rękojmia. Zatrzymajmy się więc nad obiema formami dochodzenia swoich praw, by w końcu móc wybrać tę właściwą.

Co to jest gwarancja?

Gwarancja, najprościej mówiąc, to zapewnienie producenta o wysokiej jakości swojego produktu. Może ona polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie.

Należy tu podkreślić dwie rzeczy:

 • gwarancja jest zapewnieniem składanym przez producenta rzeczy, a nie przez jej sprzedawcę. Więc w jej ramach to właśnie producent jest odpowiedzialny za jej jakość;
 • gwarancja jest dobrowolnym zapewnieniem jakości, więc producent nie ma obowiązku jej udzielenia.

Zakres odpowiedzialności z tytułu gwarancji reguluje składane przez producenta oświadczenie gwarancyjne. Jak stanowią postanowienia Kodeksu Cywilnego, jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Oznacza to, że rzecz możemy reklamować jedynie wówczas, gdy wynika to z jej wad produkcyjnych, nie zaś ze względu na jej zużycie, czy wytrzymałość.

Jak długo obowiązuje gwarancja?

Jeżeli producent nie poda w oświadczeniu gwarancyjnym innego terminu, to termin gwarancji wynosi dwa lata. Termin ten liczony jest od dnia, w którym rzecz została wydana kupującemu.

Ile czasu ma producent na rozpatrzenie reklamacji z tytułu gwarancji?

Jeżeli producent rzeczy nie podał innego terminu w oświadczeniu gwarancyjnym zgodnie z prawem musi naprawić, wymienić, czy zwrócić pieniądze niezwłocznie. Przy czym owo niezwłocznie, choć nie jest dokładnie sprecyzowane, nie może trwać dłużej niż 14 dni.

Co istotne po wykonaniu świadczenia gwarancyjnego polegającego na naprawie rzeczy, albo jej wymianie okres gwarancji zaczyna biec od nowa. A więc jeśli dla przykładu zaniesiesz po osiemnastu miesiącach użytkowania do reklamacji buty i producent w ramach gwarancji naprawi je, to z uprawnień gwarancyjnych możesz korzystać przez kolejne dwa lata (o ile oczywiście warunki gwarancji nie mówią inaczej).

Co to jest rękojmia?

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne i prawne rzeczy. Rękojmia nie jest zależna w żaden sposób od oświadczenia sprzedawcy. Jest odpowiedzialnością obligatoryjną i zagwarantowaną prawnie. Dotyczy ona wszystkich sprzedawanych rzeczy zarówno nowych, jak i używanych i w równym stopniu obejmuje sprzedawców prowadzących działalność gospodarczą jak i osoby fizyczne.

To właśnie rękojmia, a nie gwarancja stanowi podstawowe zabezpieczenie interesów konsumenta. Sprzedawca nie może dowolnie zmieniać zasad rękojmi i daje ona więcej możliwości konsumentowi do dochodzenia swoich praw.

Co obejmuje rękojmia?

Zakres rękojmi w każdym przypadku jest taki sam. Nie ma tak jak w przypadku gwarancji osobnego dokumentu określającego warunki rękojmi. Są one określone w sposób jednolity dla wszystkich sprzedawanych rzeczy. Swoich praw z tytułu rękojmi możesz dochodzić jeśli:

 • zakupiona rzecz nie ma właściwości, które powinna posiadać lub, które wynikają z umowy (na przykład gdy kupiliśmy samochód, który nie jeździ. Mimo tego, że Niemiec płakał gdy oddawał),
 • kupiony przedmiot nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,
 • rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • towar został wydany kupującemu w stanie niekompletnym;
 • sprzedawca montował rzecz u klienta i zrobił to w sposób nieprawidłowy.

Ponadto sprzedawca odpowiedzialny jest za wady prawne. To znaczy, że gwarantuje, że do danej rzeczy nie mają żadnych praw osoby trzecie.

Kiedy rękojmia nie obowiązuje?

Sprzedawca, jak określa Kodeks Cywilny, jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Dla przykładu, jeśli kupujesz samochód, który ma usterkę silnika, o której poinformował Cię sprzedający, nie możesz tej usterki traktować jako powodu do dochodzenia swoich praw z tytułu rękojmi.

Jak długo obowiązuje rękojmia?

Podobnie jak w przypadku gwarancji, na skorzystanie z praw z tytułu rękojmi mamy dwa lata. W przypadku nieruchomości termin ten jest wydłużony do lat pięciu.

W przypadku sprzedaży używanych rzeczy istnieje jednak możliwość do skrócenia tej odpowiedzialności do jednego roku.

Jakie prawa przysługują z tytułu rękojmi?

Jeżeli zdecydujesz się, by skorzystać z rękojmi to wybierasz jaki rodzaj roszczenia powinien spełnić sprzedawca. Możesz wystąpić z żądaniem obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy lub jej naprawienia.

Jeżeli chcesz zwrotu pieniędzy sprzedawca może się jednak na to nie zgodzić i zaproponować Ci niezwłoczną naprawę rzeczy lub jej wymianę. Z tej opcji skorzystać może tylko raz. Jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana sprzedający jest zobowiązany umożliwić zwrot rzeczy i zwrócić pieniądze.

Trzeba również pamiętać i o tym, że aby skorzystać z rękojmi należy poinformować sprzedawcę niezwłocznie. Zaniedbanie tego ograniczenia może spowodować, że sprzedawca odrzuci reklamację. Warto więc nie czekać ze zgłoszeniem wady zbyt długo.

Korzystać z rękojmi, czy z gwarancji?

Wybór formy dochodzenia swoich praw w razie reklamacji zależy od Ciebie. Jeżeli wybierzesz gwarancję, pamiętaj o tym, że nie odbiera Ci to możliwości późniejszego skorzystania z rękojmi. I odwrotnie wybór rękojmi nie pozbawia Cię praw płynących z gwarancji.

Najczęściej można spotkać się z opinią, że rękojmia jest korzystniejszym wyborem. Głównym argumentem, który za tym przemawia jest fakt, że jej warunki są ściśle określone przez przepisy prawa. Zapisów dotyczących rękojmi nie można zmienić na niekorzyść konsumenta. Masz więc większą pewność co do posiadanych uprawnień i łatwiej możesz dochodzić swoich roszczeń. Uprawnienia z tytułu rękojmi są też jednolite dla wszystkich produktów, nie musisz więc nawet znać ograniczeń, jakie stawia producent w warunkach gwarancji.

Z gwarancji warto skorzystać wówczas, gdy minął już dwuletni okres obowiązywania rękojmi, a producent udziela gwarancji na dłuższy okres.

Reklamacja bez paragonu

Na koniec chciałbym przypomnieć, że do skutecznego dochodzenie praw z tytułu gwarancji czy rękojmi nie musisz posiadać paragonu potwierdzającego sprzedaż. Do udowodnienia faktu sprzedaży możesz wykorzystać również potwierdzenie płatności, albo wyciąg z Twojego rachunku bankowego, e-mail potwierdzający zakup czy nawet zeznanie świadków zakupu.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji dotyczących gwarancji i rękojmi zachęcam Cię do zajrzenia do najbardziej niedocenianej książki, która ma ogromy wpływ na nasze życie, a więc do Kodeksu Cywilnego. W dochodzeniu swoich praw może pomóc Ci również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Inspekcja Handlowa.

Mam równiej prośbę: Zostaw swój ślad w komentarzu. Wyraź swoją opinię, podziel się historiami swoich reklamacji, zadaj pytanie. Jeżeli uważasz, że przeczytany artykuł może być pomocny twoim znajomym udostępnij go. Udostępniając dzielisz się wiedzą.

Ten artykuł ukazał się w cyklu Mądre wydawanie pieniędzy. w W tym cyklu dotychczas ukazały się artykuły :  
Widget not in any sidebars

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *